Logo Aschehoug

FOKUS SAMFUNNSKUNNSKAP FORENKLET

Samfunnskunnskap Vg1, Vg2

På denne siden kan du som fagærer i samfunnsfag bestille vurderingseksemplar av FOKUS. Samfunnskunnnskap forenklet på vegne av fagseksjonen din (ett eksemplar per skole).

Følger samme kapittelstruktur
Forenklet utgave er tilpasset elever som har behov for en mindre omfangsrik bok. Den følger strukturen i den ordinære utgaven. Tekstmengden er redusert, språket er enklere og setningene kortere.

De kapittelvise «Kan du dette nå?»-aktivitetene som inngår i FOKUS Samfunnskunnskap. Digitale ressurser, er et ypperlig supplement til boka.

Ja, takk! Send meg:


Du må minimum velge ett vurderingseksemplar!

Arbeidssted

Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer

Mottaker

Du må fylle ut ditt navn. Du må fylle ut ditt etternavn. Du må fylle ut din e-postadresse.

Læremiddel i bruk på din skole i dag?

Samfunnskunnskap VGS