Logo Aschehoug

NORSK FOR YRKESFAG - ny utgave til fagfornyelsen

Norsk Vg2

På denne siden kan du som er norsklærer i videregående skole, bestille vurderingseksemplar av Norsk for yrkesfag

Gjør norskfaget engasjerende for yrkeseleven

Norsk for yrkesfag er totalrevidert og klar for fagfornyelsen. Innholdet, både språklig og visuelt, er nytt. Blant annet har oppgavene stor spennvidde; fra enkle repetisjonsspørsmål til utfordringer som inviterer til ettertanke, refleksjon og fordypning.

Norsk for yrkesfag gir elevene

  • differensierte oppgaver som inviterer til refleksjon og fordypning
  • modelltekster og støtte for systematisk skriveopplæring
  • gjennomillustrert tekstutvalg

Norsk for yrkesfag tilbyr digitalt innhold for elev og lærer på Aunivers.no fra skoleåret 2021/2022.

Ja, takk! Send meg:


Du må minimum velge ett vurderingseksemplar!

Arbeidssted

Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer

Mottaker

Du må fylle ut ditt navn. Du må fylle ut ditt etternavn. Du må fylle ut din e-postadresse.

Læremiddel i bruk på din skole i dag?

Norsk Vg1 YF