Logo Aschehoug

MATEMATIKK 2P, R1 og S1 - nye utgaver til fagfornyelsen

Matematikk Vg2

Via denne siden kan du som matematikklærer i den videregående skolen, bestille vurderingseksemplar av matematikk-serien for fordypningskursene.  

Matematikk-serien som bidrar til god matematisk forståelse

Matematikk-serien presenterer matematikken på en strukturert og forståelig måte. Dybdelæring og kjerneelementer går som en rød tråd gjennom læremidlet.

Matematikk-serien gir elevene

  • presise forklaringer og praktisk bruk av matematikk
  • grundig innføring i selvstendig arbeid med digitale verktøy
  • muntlige og utforskende oppgaver til fordypning

Matematikk-serien for Vg2 tilbyr digitalt innhold for elev og lærer på Aunivers.no fra skoleåret 2020/21.

Ja, takk! Send meg:


Du må minimum velge ett vurderingseksemplar!

Arbeidssted

Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer

Mottaker

Du må fylle ut ditt navn. Du må fylle ut ditt etternavn. Du må fylle ut din e-postadresse.