Logo Aschehoug

SAMFUNNSFAG

Videregående skole

I nyhetsbrev for samfunnsfagene fra Aschehoug Undervisning vil du få tilsendt ferdige undervisningsopplegg, tilbud om vurderingseksemplar, invitasjon til kurs og nettbaserte møter samt informasjon om våre nye læremidler. Vi sender også ut informasjon om publisering av nytt innhold på Aschehoug Univers, som kan brukes uansett hvilket læremiddel som brukes av skolen din. Nedenfor kan du velge hvilke fag som er relevante for deg.

Ja, takk! Send meg:


Du må minimum velge ett vurderingseksemplar!

Arbeidssted

Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer

Mottaker

Du må fylle ut ditt navn. Du må fylle ut ditt etternavn. Du må fylle ut din e-postadresse.

Læremiddel i bruk på din skole i dag?

Geografi Vg1

Helse- og oppvekstfag Vg1

Historie Vg2

Sosiologi og sosialantropologi

Samfunnskunnskap VGS

Religion Vg3

Psykologi 1 og 2

Sosialkunnskap