Logo Aschehoug

SOLARIS 5 - 6

Solaris 5 foreligger. Solaris 6 foreligger juni 2021. 

Solaris skaper naturglede! Elevene utforsker og er aktive i naturfagtimene med vårt nye læremiddel i naturfag.

Solaris 5–7 gir elevene

• enkle forsøk, både ute og inne
• gode forklaringer og åpne spørsmål
• oppgaver med differensieringsmuligheter
• naturfaget knyttet tett opp til elevenes hverdag

Gjennom utforskende aktiviteter blir elevene kjent med naturen, naturfenomenene, egen kropp og teknologi. Målet er at elevene skal forstå hvordan naturfagene angår dem. I lærerveiledningen peker Solaris til andre fag for å oppfordre til tverrfaglig samarbeid.

Hver skole får ett sett av hvert læremiddel.

Ja, takk! Send meg:


Du må minimum velge ett vurderingseksemplar!

Arbeidssted

Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer

Mottaker

Du må fylle ut ditt navn. Du må fylle ut ditt etternavn. Du må fylle ut din e-postadresse.

Læremiddel i bruk på din skole i dag?

Naturfag 5-7