Logo Aschehoug

SOLARIS 1–2

Bestill vurderingseksemplar til din skole nå!

Solaris skaper naturglede gjennom lek, humor og fellesopplevelser i naturen! Elevene utforsker og er aktive i naturfagtimene med vårt nye læremiddel i naturfag.

Solaris 1–4 gir elevene

• lek, aktiviteter og fellesopplevelser i naturen
• utforskende oppgaver med problemløsing og humor
• begrepsinnlæring

Solaris snakker rett til eleven, enkelt og tydelig. Læreren får nyttige tips og råd til inspirerende undervisning ute i naturen. Solaris oppfordrer elevene til å utforske, undre og reflektere – helt fra starten av.

Hver skole får ett sett av hvert læremiddel.

Solaris 3-4 kommer i 2022. 

Ja, takk! Send meg:


Du må minimum velge ett vurderingseksemplar!

Arbeidssted

Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer

Mottaker

Du må fylle ut ditt navn. Du må fylle ut ditt etternavn. Du må fylle ut din e-postadresse.

Læremiddel i bruk på din skole i dag?

Natur-/samfunnsfag 1-4