Logo Aschehoug

MATEMAGISK 5–7

Matemagisk 5A og 5B foreligger. Matemagisk 6A, 6B, 7A, 7B foreligger alle i 2021. 

Matemagisk skaper mestringsfølelse, engasjement og verdifulle matemagiske oppdagelser. Med Matemagisk får elevene utforske matematikken aktivt, både sammen og alene.

Matemagisk 5–7 gir elevene

• snakke matte-oppgaver
• utforskende aktiviteter og problemløsing
• en struktur tilpasset klasseromundervisning
• en differsensieringsmodell som lar elevene lære på sitt nivå, men i takt med hverandre
• ØveMatematikk

Matemagisk utvikler algoritmisk tenking og elevene lærer programmere på fagets premisser. Matemagisk skaper forståelse gjennom ulike innfallsvinkler som motiverer og utfordrer alle elever. 

Hver skole får ett sett av hvert læremiddel.

Ja, takk! Send meg:


Du må minimum velge ett vurderingseksemplar!

Arbeidssted

Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer

Mottaker

Du må fylle ut ditt navn. Du må fylle ut ditt etternavn. Du må fylle ut din e-postadresse.

Læremiddel i bruk på din skole i dag?

Matematikk 5-7