Logo Aschehoug

STORE SPØRSMÅL 1–2 og 3–4: nytt læremiddel i KRLE 1.-7. trinn

Store spørsmål 1–2 og Store spørsmål 3-4 foreligger. Store spørsmål 5–7 kommer i 2022. 

Store spørsmål 1–4 gir elevene
• mulighet til å undre seg gjennom samarbeid og samtale
• mulighet til å trene sosial kompetanse gjennom samarbeidsoppgaver og lek
• mulighet til å se sin egen og andres plass gjennom arbeid med de store spørsmålene

Åpne spørsmål og filosofiske samtaler
Store spørsmål skaper nysgjerrighet og undring gjennom åpne spørsmål og filosofiske samtaler om blant annet livet, religion og mennesker!

Læremiddelet oppfordrer til aktiv deltakelse og diskusjon slik at elevene får kunnskap om og forståelse for religioner og livssyn. Vi øver på å forstå vår egen plass i samfunnet og hvordan vi lever sammen på jorda. Læremiddelet legger til rette for inkludering, fellesskap og tilhørighet.

Store spørsmål 1–2 er en alt-i-ett-bok og Store spørsmål 3–4 en grunnbok.

Hver skole kan bestille ett eksemplar av hvert læremiddel.

Ja, takk! Send meg:


Du må minimum velge ett vurderingseksemplar!

Arbeidssted

Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer

Mottaker

Du må fylle ut ditt navn. Du må fylle ut ditt etternavn. Du må fylle ut din e-postadresse.

Læremiddel i bruk på din skole i dag?

KRLE 1-4