Logo Aschehoug

ARENA 5–7: Nytt læremiddel i samfunnsfag

Arena 5 og 6 foreligger. Arena 7 kommer i 2022

Arena 5–7 gir elevene
• samfunnsvitenskapelige metoder for å utforske og lære
• varierte, spennende og kreative klasseromaktiviteter
• erfaringer med demokratiske prosesser i klasserommet ved høy elevmedvirkning og deltakelse

Metode
Vi bruker samfunnsfaglig metode for å pirre nysgjerrigheten til elevene. Gjennom metodene skal elevene lære hvordan de lærer og hvordan de best mulig tilegner seg kunnskap.

Kildekritikk
Det er også et stort fokus på kildekritikk i Arena, elevene skal lære hvorfor de skal være kritiske og hvordan de finner ut om en kilde er sikker eller ikke.

Arena 5–7 tar for seg hele læreplanen, for å sikre verdigrunnlag og kvalitet i samfunnsfagundervisningen. Læremiddelet bygger videre på grunnlaget fra Arena 1–4 og har en solid faglig forankring og en progresjon tilpasset dagens elever.

Hver skole kan bestille ett eksemplar av hvert læremiddel.

Ja, takk! Send meg:


Du må minimum velge ett vurderingseksemplar!

Arbeidssted

Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer

Mottaker

Du må fylle ut ditt navn. Du må fylle ut ditt etternavn. Du må fylle ut din e-postadresse.

Læremiddel i bruk på din skole i dag?

Samfunnsfag 5-7