Logo Aschehoug

QUEST 5–7 er revidert til fagfornyelsen (LK20)

Quest 5 og 6 foreligger. Quest 7 kommer i 2022

Quest 5–7 gir elevene
• autentisk lydstøtte og rikt tekstmangfold på ulike nivå
• gradvis økning i elevproduksjon, både skriftlig og muntlig
• modellering av muntlig og skriftlig kommunikasjon
• vurdering, både av seg selv og andre
• Everyday Practice

Aktive og deltakende elever
Quest 5–7 viderefører de gode grepene fra Quest 1–4. Elevene får presentert varierte tekster i flere sjangre som bidrar til dybdelæring. Quest skaper interessante engelsktimer med aktive og deltakende elever.

Vi har revidert læremiddelet i henhold til fagfornyelsen og på bakgrunn av tilbakemelding fra brukerne, samtidig som vi har tatt vare på de gode grepene som kjennetegner Quest.

Hver skole kan bestille ett eksemplar av hvert læremiddel.

Ja, takk! Send meg:


Du må minimum velge ett vurderingseksemplar!

Arbeidssted

Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer

Mottaker

Du må fylle ut ditt navn. Du må fylle ut ditt etternavn. Du må fylle ut din e-postadresse.

Læremiddel i bruk på din skole i dag?

Engelsk 5-7