Logo Aschehoug

QUEST 1–4 er revidert til fagfornyelsen (LK20)

Quest 1, 2 og foreligger. Quest 4 kommer i 2022.

Quest 1–4 gir elevene
• språklæring med aktiviteter, lek og oppgaver
• hverdagsengelsk: Everyday Practice
• gode leseopplevelser

Systematisk progresjon
Quest inneholder lese- og skrivestrategier, og sørger for systematisk progresjon. Du får også med solid lydstøtte fra engelskspråklige barn og voksne. Quest skaper gode muligheter for både tverrfaglig og flerfaglig arbeid.

Læremiddelet er revidert i forhold til fagfornyelsen og på bakgrunn av tilbakemelding fra brukerne. De gode grepene fra tidligere Quest, finner du igjen her også.

Quest er et lekent og motiverende læremiddel som vant gull i sin kategori i BELMA 2014 (Best European Learning Materials Award). Vi har revidert læremiddelet i henhold til fagfornyelsen og på bakgrunn av tilbakemelding fra brukerne, samtidig som vi har tatt vare på de gode grepene som kjennetegner Quest.

Hver skole kan bestille ett eksemplar av hvert læremiddel.

Ja, takk! Send meg:


Du må minimum velge ett vurderingseksemplar!

Arbeidssted

Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer

Mottaker

Du må fylle ut ditt navn. Du må fylle ut ditt etternavn. Du må fylle ut din e-postadresse.

Læremiddel i bruk på din skole i dag?

Engelsk 1-4