Logo Aschehoug

FABEL 5–7

Fabel 5AFabel 5B og Fabel 6 foreligger. Fabel 7 kommer i 2022. 

Fabel 5–7 gir elevene

• gode overganger mellom 4.–5. og 7.–8. trinn
• muligheten til å lese for å oppleve, utforske og reflektere
• et mangfoldig og relevant tekstutvalg innenfor mange ulike sjangre

Fire hovedtemaer
Fabel 5–7 er inndelt i fire hovedtemaer: læringsstrategier, fiksjonstekster, saktekster og språket i bruk (funksjonell grammatikk). Læremiddelet legger til rette for skriveopplæring i tydelige faser med god støtte underveis. Åpne og utforskende oppgaver, modellering og tydelige strategier gjør at alle elever kan arbeide på sitt nivå.

Helhetlig arbeid og læring
Det har egne kurskapitler i grunnleggende ferdigheter og kritisk lesing. Gjennomgående fokus på lesing, skriving og muntlige ferdigheter åpner for helhetlig og motiverende arbeid med norskfaget. Fleksible kapitler og digitale læringsløp gjør det mulig å velge en alternativ progresjon.

Hver skole får ett sett av hvert læremiddel.

Ja, takk! Send meg:


Du må minimum velge ett vurderingseksemplar!

Arbeidssted

Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer

Mottaker

Du må fylle ut ditt navn. Du må fylle ut ditt etternavn. Du må fylle ut din e-postadresse.

Læremiddel i bruk på din skole i dag?

Norsk 5-7