Logo Aschehoug

iPRAKSIS Vg1 - tverrfaglig lærebok til fagfornyelsen

Helse- og oppvekstfag Vg1

På denne siden kan du som faglærer i helse- og oppvekstfag i den videregående skolen og voksenopplæring, bestille vurderingseksemplar av iPRAKSIS Vg1.

iPRAKSIS Vg1 er et nyskrevet læremiddel tilpasset fagfornyelsen med tverrfaglig innfallsvinkel.

iPRAKSIS Vg1 gir elevene

  • tverrfaglige temaer naturlig integrert
  • konkret og enkelt språk
  • 200 artikler til fordypning i de digitale ressursene på Aunivers.no
  • sentralt fagstoff oversatt til minoritetsspråk

iPRAKSIS Vg1 tilbyr digitalt innhold for elever og lærer på Aunivers.no.

Ja, takk! Send meg:


Du må minimum velge ett vurderingseksemplar!

Arbeidssted

Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer

Mottaker

Du må fylle ut ditt navn. Du må fylle ut ditt etternavn. Du må fylle ut din e-postadresse.

Læremiddel i bruk på din skole i dag?

Helse- og oppvekstfag Vg1