Logo Aschehoug

GRIP TEKSTEN Vg1 - ny utgave til fagfornyelsen

Norsk Vg1

På denne siden kan du som norsklærer i den videregående skolen, bestille vurderingseksemplar av Grip teksten Vg1.

Relevant fagstoff for aktiv læring

Grip teksten er et nyskrevet, moderne læremiddel tilpasset fagfornyelsen og det nye norskfaget. Gjennom velskrevne og faglig solide kapitler, et bredt utvalg tekster og varierte arbeidsoppgaver gjør Grip teksten norskfaget relevant for elevene.

Grip teksten Vg1 gir elevene

  • nyttig og konkret skriveopplæring med varierte oppgaver og modelltekster
  • leselyst og utvikling av lesekompetanse
  • tverrfaglige og utforskende innfallsvinkler til lærestoffet og tekstutvalget
  • engasjerende skriveoppgaver som utvikler en bred skrivekompetanse

Grip teksten Vg1 tilbyr digitalt innhold for elev og lærer på Aunivers.no.

Ja, takk! Send meg:


Du må minimum velge ett vurderingseksemplar!

Arbeidssted

Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer

Mottaker

Du må fylle ut ditt navn. Du må fylle ut ditt etternavn. Du må fylle ut din e-postadresse.

Læremiddel i bruk på din skole i dag?

Norsk Vg1 SF