Logo Aschehoug

GENTE – begynnerkurs i spansk tilpasset fagfornyelsen

Trinn 8.–10.

Via denne siden kan du som spansklærer på ungdomstrinnet, bestille vurderingseksemplar av Gente 8–10.

Tydelig progresjon, systematisk repetisjon og fokus på vokabularinnlæring og muntlig kommunikasjon

Gente 8–10 er et begynnerkurs i spansk nivå I for ungdomstrinnet. Med stor vekt på enkelhet, variasjon og systematikk gjenspeiler læremidlet det kulturelle mangfoldet i den spansktalende verden.

Gente 8–10 gir elevene

  • aktiviteter som gjør språklæringen morsom og variert
  • god og systematisk progresjon gjennom læringsløpet
  • god støtte til muntlig og skriftlig produksjon

Digitalt innhold for elev og lærer på Aunivers.no fra skoleåret 2020/21.

Ja, takk! Send meg:


Du må minimum velge ett vurderingseksemplar!

Arbeidssted

Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer

Mottaker

Du må fylle ut ditt navn. Du må fylle ut ditt etternavn. Du må fylle ut din e-postadresse.

Læremiddel i bruk på din skole i dag?

Spansk 8-10